Black Friday fură mai departe

26 noiembrie 2018 Nu are comentarii

Descriere

Black Friday, în România

„— Bre! mulţi proşți am văzut eu în viaţa mea, dar că voi n-am mai văzut. Mă… duc în lumea toată! Şi de-oiu găși mai proşți decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de nu, ba.” (Ion Creangă)

Neagra Vineri, anuală,
Stă să cadă pe români,
Că norocu’-i așteptat,
Tot anu’,
Ca un drob de sare,
Fără căpătai

( n-am gasit alte rime | „bravos, natiune”)

Fără o directă legătură, parcă se potrivește, cumva, altcumva, altfel, nealtfel, povestea lui Ion Creangă „Prostia la români”. Hai, să ne-o aducem un pic aminte!

Prostia la români, de Ion Creangă

„— Bre! mulţi proşți am văzut eu în viaţa mea, dar că voi n-am mai văzut. Mă… duc în lumea toată! Şi de-oiu găși mai proşți decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de nu, ba.

A fost odată, când a fost, că, dacă n-ar fi fost, nu s-ar poveșți.

Noi nu suntem de pe când poveştile, ci suntem mai dincoace cu vro două-trei zile, de pe când se potcovea purecele cu nouăzeci şi nouă de ocă de fer la un picior şi tot i se părea că-i uşor.

Cică era odată un om însurat, şi omul acela trăia la un loc cu soacră-să. Nevasta lui, care avea copil de ţâţă, era cam proastă; dar şi soacră-să nu era tocmai hâtră.

Întru una din zile, omul nostru iese de-acasă după trebi, că fiecare om. Nevasta lui, după ce-şi scăldă copilul, îl înfăşă şi-i dete ţâţă, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă; apoi îl legănă şi-l dezmerdă, până ce-l adormi. După ce-l adormi, stătu ea puţîn pe gânduri ş-apoi începu a se boci cât îi lua gură: „Aulio! copilaşul meu, copilaşul meu!”

Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână şi furcă din brâu cât colo şi, sărind fără sine, o întrebă cu spaimă:

— Ce ai, dragă mamei, ce-ţi este?!
— Mamă, mamă! Copilul meu are să moară!
— Când şi cum?
— Iată cum. Vezi drobul cel de sare pe horn?
— Îl văd. Şi?
— De s-a sui mâţa, are să-l trântească drept în capul copilului şi să mi-l omoare!
— Vai de mine şi de mine, că bine zici, față mea; se vede că i s-au sfârşit mititelului zilele!

Şi, cu ochii pironiţi în drobul de sare de pe horn şi cu mânile încleştate, de parcă le legase cineva, începură a-l boci amândouă, că nişte smintite, de clocotea casă. Pe când se sluţeau ele, cum vă spun, numai iaca şi tatăl copilului întră pe uşă, flămând şi năcăjit că vai de el.

— Ce este ? Ce v-au găsit, nebunelor?

Atunci ele, viindu-şi puţîn în sine, începură a-şi şterge lacrămile şi a-i poveșți cu mare jale despre întâmplarea neîntâmplată.
Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare:

— Bre! mulţi proşți am văzut eu în viaţa mea, dar că voi n-am mai văzut. Mă… duc în lumea toată! Şi de-oiu găși mai proşți decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de nu, ba.

Aşa zicând, oftă din greu, ieşi din casă, fără să-şi ieie ziua bună, şi plecă supărat şi amărât că vai de om!
Şi mergând el bezmetic, fără să ştie unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, i se întâmplă iar să vădă ceva ce nu mai văzuse: un om ţinea puţîn un oboroc deşert cu gură spre soare, apoi răpede-l înşfăcă şi întră cu dânsul într-un bordeiu; pe urmă iar ieşea, îl punea iar cu gură la soare, şi tot aşa făcea… Drumeţul nostru, nedumerit, zise:

— Bună ziua, om bun!
— Mulţămesc dumitale, prietene!
— Da’ ce faci aici?
— Ia, mă trudesc de vro două-trei zile să car pocitul ist de soare în bordeiu, că să am lumină, şi nici că-l pot…
— Bre, ce trudă! zise drumeţul. N-ai vrun topor la îndămână?
— Ba am.
— Ie-l de coadă, sparge ici, şi soarele va întră singur înlăuntru.
Îndată făcu aşa, şi lumina soarelui întră în bordeiu.
— Mare minune, om bun, zise gazdă. De nu te-aducea Dumnezeu pe la noi, eram să îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul.
„Încă un tont”, zise drumeţul în sine şi plecă.

Şi mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse într-un sat şi, din întâmplare, se opri la casă unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, îşi lucrase un car şi-l înjghebase, în casă, în toată întregimea lui; ş-acum, voind să-l scoată afară, trăgea de proţap cu toată puterea, dar carul nu ieşea. Şțiţi pentru ce? Aşa: uşile era mai strâmte decât carul. Rotarul voia acum să taie uşorii, spre a scoate carul. Noroc însă că drumeţul l-a învăţat să-l desfacă în toate părţile lui, să le scoată pe rând afară ş-apoi iarăşi să-l înjghebe la loc.
— Foarte mulţămesc, om bun, zise gazdă; bine m-ai învăţat! Ia uită-te dumneta! Era să dărâm bunătate de casă din pricina carului…

De aici, drumeţul nostru, mai numărând un nătărău, merse tot înainte, până ce ajunse iară la o casă. Acolo, ce să vădă! Un om, cu-n ţăpoiu în mână, voia să arunce nişte nuci din tindă în pod.
„Din ce în ce dau peste dobitoci”, zise drumeţul în sine.

— Da’ ce te frămânţi aşa, om bun?
— Ia, vreu să zvârl nişte nuci în pod, şi ţăpoiul istă, bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de-o treabă…
— Că degeaba te trudeşți, nene! Poţi să-l blastămi cât l-ei blăstămă, habar n-are ţăpoiul de scârbă. Ai un oboroc?
— Da’ cum să n-am?!
— Pune nucile într-însul, ie-l pe umăr şi șuie-le frumuşel în pod; ţăpoiul e pentru paie şi fân, iar nu pentru nuci.
Omul ascultă, şi treaba se făcu îndată.
Drumeţul nu zăbovi nici aici mult, ci plecă, mai numărând şi alt neghiob.

Apoi, de aici merse mai departe, până ce ajunsese că să mai vădă aiurea şi altă năzbâtie. Un om legase o vacă cu funia de gât şi, suindu-se pe-o şură, unde avea aruncat oleacă de fân, trăgea din răsputeri de funie, să urce vacă pe şură. Vacă răgea cumplit, şi el nu mai putea de ostenit…

— Mă omule! zise drumeţul, făcându-şi cruce; dar ce vrei să faci?
— Ce să fac, mă-ntrebi? Da’ nu vezi?
— Ba văd, numai nu pricep.
— Ia, hăramul istă e hâmisit de foame şi nu vrč nici în ruptul capului să vie după mine sus, pe iastă şură, să mănânce fân…
— Stai puţîn, creştine, că spânzuri vacă! Ič fânul şi-l dă jos la vacă!
— Da’ nu s-a irosi?…
— Nu fi scump la tărâţe şi ieftin la făînă.
Atunci omul ascultă şi vacă scăpă cu viaţă.
— Bine m-ai învăţat, om bun! Pentr-un lucru de nimica eram cât pe ce să-mi gâtui vacă!

Aşa, drumeţul nostru, mirându-se şi de această mare prostie, zise în sine: „Mâţa tot s-ar fi putut întâmpla să deie drobul de sare jos de pe horn; dar să cari soarele în casă cu oborocul, să arunci nucile în pod cu ţăpoiul şi să tragi vacă pe şură, la fân, n-am mai gândit!”

Apoi drumeţul se întoarse acasă şi petrecu lângă ai săi, pe cari-i socoti mai cu duh decât pe cei ce văzuse în călătoria să.

Ş-am încălecat pe-o şa, ş-am spus povestea aşa.
Ş-am încălecat pe-o roată, ş-am spus-o toată.
Ş-am încălecat pe-o căpşună, şi v-am spus, oameni buni, o mare minciună!!!”